Do sejmu RP: Podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami

Do sejmu RP: Podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami

Obserwowane nader często, o wiele za często znęcanie się nad zwierzętami jest wyrazem wyjątkowego barbarzyństwa i degradacji jednostki ludzkiej. Dlatego niezwykle gorąco apeluję do wszystkich Czytelników o podpisanie petycji, która jest umieszczona pod poniższym linkiem. Z góry serdecznie i ciepło dziękuję, bowiem jestem pewien, że wielu z nas żywi znaczące, w pełni ludzkie uczucia do zwierząt.

 

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Do_sejmu_RP_Podwyzszenie_kar_za_znecanie_sie_nad_zwierzetami/?dfnvndb

 

podpisz_petycje

This entry was posted in Current Affairs, Prawo and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: